YPR 90, 17 og 21

Bruksområde:

Sville- bjelkelag, binding og reisverk, stikkspikring, lettvegger stikkspikring, taktro, bordtak og sponplater, finerplater, taklekter, nedforingslekter, utforingslekter, gulv og gulvspon, utvendig panel, panel under utstikk, stubloft-lekter, balkonggulv, kasser, pallspikring, elementspikring og forskaling.

 
   
  VRN 45 Coil Pappmaskin

Bruksområde:

Shingel, takpapp, G.U. gipsplate, asfalt vindtett og sutakplater.
 
  WB 1650 Dykkert Maskin

Bruksområde:

Dør og vinduslister, taklister, fotlister, feielister, himling og veggpanel.
 
WB 1850 Dykkert Maskin

Bruksområde:

Dør og vinduslister, taklister, fotlister, feielister.
 
  MCW 64 Coilmaskin

Bruksområde:

Panel, bygningsplater, kassespikring, pallspikring, trefiberplater, rupanel tak, tak- gulvbord.
 
XS 6650 Krampemaskin

Bruksområde:

Emballasjeindustri, trevareindustri, takplater, veggplater, sponplater, underliggere og gesimskasser.
 
  YCN83 Coilmaskin

Bruksområde:

Panel, bygningsplater, kassespikring, pallspikring, trefiberplater, rupanel tak, tak- gulvbord.