Firkantspiker og skarpkantspiker, vamforzinket: 2,5kg og 1kg esker

Håndspiker benyttes til å feste tre eller platematerialer til tre. Det finnes regler for hvordan en spikret forbindelse skal utføres. Reglene som er Norsk Standard, går på innbyrdes avstand mellom spikrene, ende-og kantavstander, forankringslengde osv.

Firkant/skarpkant spiker har ved tverrbelastning høyere kapasitet enn rund spiker. Er spikeren varmforzinket blir kapasiteten av uttrekksverdien høyere enn for blank spiker.
 


Papp/skifer spiker VF: 2 kg og 1 kg esker

Håndspiker benyttes til å forbinde papp, plast eller platematerialer til tre. Reglene som er Norsk Standard, går på innbyrdes avstand mellom spikrene, ende-og kantavstander, forankringslengde osv.


Dobbelthodet spiker: 2,5 kg esker

Håndspiker benyttes til å forbinde forskaling og stilasmateriale. Det finnes regler for hvordan en spikret forbindelse skal utføres.

Firkantspiker blank: 2,5 kg esker

Håndspiker benyttes til å forbinde tre eller platematerialer til tre.

 
Terassebord spiker:2,5kg esker

Terassebordspiker varmeforzinket benyttes til å forbinde impregnert tre til utvendig bruk.

Dykkspiker: 2,0 kg og 1kg

Leveres i elforzinket eller varmforzinket. Brukes til å feste dør og vinduslister, taklister, fotlister, feielister, himmling og veggpanel